- I N D K A L D E L S E -

Der indkaldes per 8-1-17 til

ordinær generalforsamling den 21-3-17 kl 1900
på Dåstrup Skole lokale E12

Eventuelle forslag skal være foreningen i hænde
senest den 28-2-17


Der foretages kanalændringer i vores anlæg den 10-1-17. Desuden omlægges nogle kanaler i pakke 3 for at forhindre forstyrrelser fra det mobile 4G netværk.
Der vil skulle foretages ny kanalsøgning efter omlægningen.


Information om udfald i antennesignalet i august/september 2016, klik her.


Ny Ultra HD kanal i vores antenneanlæg. Læs mere her.

Velkommen til Vibyantenne


Foreningen forsyner større dele af Viby Sjælland med TV, internet og telefoni.

Foreningen har i dag 611 medlemmer, og leverer et bredt udbud
af TV og radiokanaler, opdelt i to pakker, til medlemmerne.

Foreningen søger hele tiden nye muligheder og har i 2004
etableret returvej og tilbyder fremover også medlemmerne
internet via antennekablet via vores serviceleverandør.

Der vil her på siden fremover kunne findes information omkring
foreningen.

Bestyrelsen

Foreningen
  Bestyrelsen
  Vedtægter
  Generalforsamlingen
Praktisk
  Pakkeskift
  Fejlmeld
  Kanaler
  Priser
Kontakt
  Bestyrelsen
  Teknikker
  Stofa
Links
  FDA
  Stofa
  Zaptor
Information
  Installationsguide
  Digitalt TV
  HDTV
  Antenneforhold
  Nyheder