Du kan hente diverse informationer fra og om tidligere general-
forsamlinger, ved at klikke på følgende links:

      Referat 2013
      Budget 2013

      Budget 2012
      Årsrapport 2012

      Resultat 2011
      Budget 2011
      Årsrapport 2011

      Protokol 2010
      Budget 2011
      Årsrapport 2010
      Resultat 2010
      Referat 2010
      Budget 2010

      Regnskab 2009
      Referat 2009
      Budget 2009

      Årsrapport 2008
      Budget 2008
      Referat 2008
      Resultat 2008
      Revisionspåtegning 2008
      Revisionsprotokol 2008

      Årsrapport 2007
      Revisionsprotokol 2007
      Regnskabserklæring 2007
      Resultat 2007
      Revision 2007
      Referat 2007
      Budget 2007

      Resultat 2006
      Referat ekstraordinær generalforsamling 2006
      Referat 2006
      Budget 2006

      Resultat 2005
      Referat 2005
      Budget 2005

      Resultat 2004

Foreningen
  Bestyrelsen
  Vedtægter
  Generalforsamlingen
Praktisk
  Pakkeskift
  Fejlmeld
  Kanaler
  Priser
Kontakt
  Bestyrelsen
  Teknikker
  Stofa
Links
  FDA
  Stofa
  Zaptor
Information
  Installationsguide
  Digitalt TV
  HDTV
  Antenneforhold
  Nyheder
  Tilslutning