Fejlmelding

Prøv at gennemgå nedenstående punkter inden du kontakter foreningen.

Periodisk udfald på TV/radio
Undersøg næste gang du har signal, om der er meddelelser på hjemmesiden eller Infokanalen mht. afbrydelser i området, hvor du bor. Under ombygningsarbejde i anlægget kan der forekomme afbrydelser i løbet af dagtimerne.

Ingen signaler på TV og radio
Undersøg om der er strøm på fjernsyn, video, radio eller eventuel lokal antenneforstærker. Undersøg om antenneledningen sidder i stikdåsen på væggen og i diverse udstyr (fjernsyn, radio, videomaskine, dekoder). Det er også meget vigtigt, at antenneledningen er sat i det rigtige stik i antennedåsen. (Der er normalt en TV og en Radio udgang). Prøv at koble fjernsyn eller radio direkte til stikdåsen på væggen - uden om videomaskine, dekoder, eventuel fordeler eller forstærker. Forsvinder fejlen, kan den skyldes en fejl i evt. video eller dekoder. Prøv evt. med et nyt kabel, da fejlen kan komme fra en defekt antenneledning. (Kabler med støbt stik - sorte - kan have en høj fejlprocent).

Stadig ingen signaler
Undersøg, om naboer har samme problemer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være dit apparat, som er defekt.

Hvis naboen ikke har signal
Kontakt Stofa. Se information her.

Når vi har modtaget henvendelser om fejl, vil vi besvare dem hurtigst muligt, og fejl som skal videregives til servicepartner, vil blive udført i normal arbejdstid.

Vær opmærksom på, at stammer fejlen fra dit fjernsyn, videomaskine, dekoder, stikledning fra stander til huset eller andet, vil der blive opkrævet servicegebyr / faktura fra vores servicepartner.

Hvad dækker antenneforeningens serviceaftale?
Udgift til service og vedligeholdelse af anlægget til og med stander / fordeler ved vej er indeholdt i kontingentet til Vibyantenne.

Fejl, der skyldes beskadigelse af stikledning på egen grund, defekte TV-/ radioapparater, interne forstærkere samt dårlige kabelforbindelser m.v. efter stander / fordeler dækkes ikke af kontingentet til Vibyantenne.

Foreningen
  Bestyrelsen
  Vedtægter
  Generalforsamlingen
Praktisk
  Pakkeskift
  Fejlmeld
  Kanaler
  Priser
Kontakt
  Bestyrelsen
  Teknikker
  Stofa
Links
  Stofa
  SmartTV
Information
  Installationsguide
  Digitalt TV
  HDTV
  Antenneforhold
  Nyheder
  Tilslutning